FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आय व्ययको विवरण सार्बजनिक

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि सूचना !!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

लिखित/प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना !

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !

गुगल नक्सा