FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आय व्ययको विवरण सार्बजनिक

७९-८० 8 Jan 2024 - 8:51am PDF icon आय व्यायको विवरण वार्वजनिक.pdf

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका आ.व. 2०८० /८१ बजेट तथा कार्यक्रम l

८०/८१ 6 Oct 2023 - 10:59am PDF icon combinepdf (3).pdf

आ.ब.०८०.०८१ बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 18 Jul 2023 - 10:46am PDF icon आ.ब.०८०.०८१ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

बोगटान फुडसिल गाउपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 18 Jul 2022 - 12:04pm PDF icon Budget 079.080.pdf

नवौं गाउँ सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०७८/७९

७७/७८ 24 Jun 2021 - 6:45pm PDF icon bogatan niti tatha karyakram 2078-79pdf.pdf

आ.ब. २०७७/०७८ को जम्मा बजेट !

७७/७८ 29 Jul 2020 - 2:24pm PDF icon Budget.pdf

बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा संचालन भएको ७औँ गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवगती बमले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को निती कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुदै ।

७६/७७ 24 Jun 2020 - 5:30pm PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७.pdf

आ.ब. २०७५।०७६ को वार्ड हरुको पूजिगत बजेट

७५/७६ 5 Dec 2018 - 10:33am

गुगल नक्सा