FAQs Complain Problems

८०/८१

विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचाना ।

बेरोजगारी ब्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुने निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

निः शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व:मुल्याड्ढन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सूचना !!

बाेगटान फुड्सिल गाउँपालिकाकाे १४औँ गाउँ सभा सम्पन्न ।।

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना l

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना l

अत्यन्त जरुरी सूचना l

हिउदे फलफुल बिरुवा माग सम्बन्धी सूचना l

गुगल नक्सा