FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आय व्ययको विवरण सार्बजनिक

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका आ.व. 2०८० /८१ बजेट तथा कार्यक्रम l

दस्तावेज: 

आ.ब.०८०.०८१ बजेट तथा कार्यक्रम

बोगटान फुडसिल गाउपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को वजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

नवौं गाउँ सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ.व. २०७८/७९

आ.ब. २०७७/०७८ को जम्मा बजेट !

दस्तावेज: 

बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाको अध्यक्षतामा संचालन भएको ७औँ गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवगती बमले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को निती कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुदै ।

बाेगटान फुड्सिल गाउँपालिकाकाे ७अाैँ गाउँ सभामा अार्थिक बर्ष ०७७/०७८ काे निति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । सभामा कुल बजेट : ४१,३५, ८९,६९० चालु तर्फ २०,५६,६७,००० पुजिँगत तर्फ २०,७९,२२,६९० बजेट गाउँ सभामा पेश गरिएको छ ।

आ.ब. २०७५।०७६ को वार्ड हरुको पूजिगत बजेट

गुगल नक्सा